Basistechnieken voor productie van elastische kabels

De elastische koord bestaat uit twee elementen :

De centrale rubber kern, die elasticiteit aan de koord geeft, en een textiele mantel, die de verlenging van het koord beperkt en het rubber tegen slijtage en weeromstandigheden beschermt.

De technische eigenschappen van de elastische koorden worden volgens verschillende onderzoeken bepaald : deze controleren dichtheid van het weven, de ontspanning van de lading, de retentiekracht, de elasticiteitmodulus en de breekkracht.

Tijdens productie kunnen wij de elasticiteits-modulus aanpassen om de weerstand en de verlenging van het koord te veranderen. Ook kunnen we beschermingsagenten aan het rubber toevoegen om langer de effecten van het licht te kunnen weerstaan.